Adblock Plus for Chrome

Tải xuống Adblock Plus for Chrome dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.13.5
Tải xuống miễn phíTải xuống an toàn

Tải xuống miễn phí Adblock Plus for Chrome. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút

Tải xuống Adblock Plus for Chrome thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)